Skip to main content
  • How To Write A Perfect Contest Brief

  • Home of Designers

  • Website design

Welcome. We provide you with great quality design

Kreativnost i Dizajn

Kao dizajneri,  kreativnost se generalno shvata kao veliki deo naše industrije. Često, ljudi u ovom polju se nazivaju ”kreativcima” a dizajn se posmatra kao ”kreativni rad”. Očigledno, postoji važna veza, ali pitanje koje se postavlja jeste kolika je zapravo uloga kreativnosti u dizajnu? Pitanje, samo po sebi,  oslanja se velikim delom na vašu definiciju kreativnosti. […]

Прочитај још

Važnost fonta za vaš biznis

Kada dizajnirate logo ili neki drugi materijal za vaš biznis, većina ljudi će verovatno prepoznati važnost faktora poput boja, prostora, oblika i dizajna. Svakako, dizajniranje logo-a je sve to, i jednostavno vizuelno prepoznavanje je neophodno. Ipak, izbor pravog fonta za vaš materijal je jednako važan. Tačnije, mnoštvo neverovatno uspešnih proizvoda gotovo su sinonimni sa određenom […]

Прочитај још