Skip to main content

Kreativnost i Dizajn

Kao dizajneri,  kreativnost se generalno shvata kao veliki deo naše industrije. Često, ljudi u ovom polju se nazivaju ”kreativcima” a dizajn se posmatra kao ”kreativni rad”. Očigledno, postoji važna veza, ali pitanje koje se postavlja jeste kolika je zapravo uloga kreativnosti u dizajnu? Pitanje, samo po sebi,  oslanja se velikim delom na vašu definiciju kreativnosti. […]

Прочитај још